superdag voor het MINI BRIDGE  

Commissie Jeugdbridge Amersfoort e.o. heeft onder auspiciën van District Gooi- en Ommelanden op zaterdag 25 januari een speciale kids-middag georganiseerd voor kinderen die al wat met bridge op school of les te maken hebben gehad. Alle kinderen mochten een bridgespelende volwassene uit hun omgeving meenemen. Een oma/opa, buurvrouw of ouder, als meespelende minibridge partner dus. En als ze geen volwassen partner hadden, zou de organisatie wel voor een “leen-oma” zorg dragen. Alle anderen waren van harte uitgenodigd om te komen kijken of deel te nemen aan de clinic over bridge en minibridge.

De opkomst was boven verwachting. Liefst 17 kinderen hadden zich aangemeld om een zaterdagmiddag te spenderen aan minibridge. Velen hadden een bridge-volwassene bij zich en sommigen kregen een leen-bridger vanuit de organisatie. Ook de jongere bridgespelers Bart, Justus en Joris (18-20 jaar) van de vrijdagmiddaglessen hadden zich aangemeld om mee te doen als “bridgende volwassene”. Daarnaast werd in een ander zaaltje een clinic voor geïnteresseerden georganiseerd. Bridge natuurlijk. Ook daar waren nog eens ruim 10 volwassenen en 3 kinderen aanwezig.Om 13.45 was de inloop in Denksport Centrum Amersfoort (DCA) en begon het gezellig druk te worden. Ouders die hun kinderen brachten en toch even bleven voor de foto’s en alle natuurlijk waren alle deelnemers voor toernooi en voor de clinic er.

Openingswoord door Marga

En ja… Om 14.00 uur was het zover. Marga begon als voorzitster van de commissie met haar welkomstwoord en daarna kon er gespeeld gaan worden volgens de regels van minibridge (dat is: nog zonder bieden). Omdat er een stilzit was, kon Jeannette even snel Pim (11 jaar) de eerste beginselen van minibridge uitleggen. Pim had nog nooit gebridged maar was meegevraagd door Mees.   En Pim deed het daarna uitstekend. Geweldig toch, nog nooit gebridged en toch al meedraaien in het mini-geweld. Zegt dat wat over Jeannette’s didactische vaardigheden, over Pims brein of beiden?

Ergens in de zaal liep de dochter van een “clinicganger” rond. Ongemerkt ging de 6 jarige van blonde lokken voorziene Willemijn meekijken bij de instructies van Jeannette aan Pim en ze dacht…dat kan ik ook. Niemand had nog in de gaten dat dat meisje buitenaardse bridgetalenten bezit. Onbevangen schoof Willemijn daarna met haar moeder aan bij de clinic en wist het gezelschap gelijk al verbaasd te laten staan met haar vragen. Ongelofelijk wat een inzicht ze al ten toon spreidde.

Bij de clinic was eerst wat algemene info over bridge, over scholen, een filmpje en een PowerPoint presentatie. En na de pauze gingen we bridgen…ja …met bieden er zelfs bij. Er was heel erg veel oprechte belangstelling voor het spel dat hun kinderen op school aan 't leren waren. Misschien zouden ze het zelf ook wel willen leren als ze meer tijd hadden.

Maar toen kwam Willemijn in actie en vroeg…hee…jullie zouden toch ook een oefenspelletje met ons (kinderen) spelen. En ja hoor… daar ging onze toekomstige wereldkampioene. Zes jaar nog maar ..hup…minibridge spelen… plankje en dertien kaarten en zonder troef. En toen de aas van klaveren uit het spel was wist mevrouw dat haar Heer en Vrouw hoog waren. Zes jaar!!! Gouden inzicht.

MINI MAXI toernooi

En hoe ging het met het grote MINI MAXI toernooi in de andere zaal?   Nou…dat ging als een speer.   Ze moesten minibridge spelen, ze moesten rouleren van tafel en van windrichting. De uitslagen noteren én op de tijd letten. Het lukte allemaal! Een echt toernooi dat nagenoeg vlekkeloos verliep. De meespelende volwassenen pasten zich perfect aan en zorgden voor een optimale toernooisfeer.

Na afloop van toernooi en clinic, voor de uitslag uit, ging het gezelschap (bridgers en clinicgangers en ouders die hun kroost weer kwamen ophalen) een spannende KAHOOT-quiz via telefoon, laptop en scherm spelen. Op het grote scherm in de barzaal passeerden allerlei vragen over bridge de revue. En kon in de tussentijd een aantal mensen snel de uitslag berekenen.

Winnaars van Kahoot waren Bram en Elvira, winnaars van het toernooi waren Lotte en Ellen. Maar…de winnaar van de hele middag was BRIDGE. Een geweldig toernooi, geweldige leuke prijsjes, een hele hoop goodwill gekweekt bij ouders. Veel PR voor bridge en wie weet komen er wat aanmeldingen voor de jeugdclub uit, misschien wat interesse bij ouders om andere scholen warm te krijgen voor minibridge. Kortom…een gigantisch succes dat zeker herhaald gaat worden!

Dank

Onze speciale dank gaat nog uit naar de commissie Jeugdbridge die in volle getale aanwezig was om de boel te begeleiden, de commissie Jeugdbridge Nijkerk die de Nijkerks bridgejeugd had meegenomen en Het District Gooi- en Ommelanden die deze dag financieel mogelijk heeft gemaakt.